svn - Revision 14558: /node-config/presentaties/Voorzitter 2006