Wireless Leiden

 

 

Kookboek Nodebouw

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Creative Commons Licentie, zie http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

 

    Naam : Kookboek Nodebouw

    Versie : 2.5.9

    Datum : 21-10-2015

    Eigenaar : Stichting Wireless Leiden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiebeheer

 

V1.0  Auteur: Richard van Mansom

V2.5.9  Auteur: Huub Schuurmans

 

Inhoudsopgave

Inleiding        5

1. Algemene voorbereidingen        7

1.1 Database en Foto-album        7

1.2 Documentatie        7

1.3 Voorwaarden voor de start:        8

1.4 Gebruikersovereenkomst        8

2. Voorbereiding locatie-verkenning        9

2.1 Huiswerk maken        9

2.2 Benodigd materiaal        9

2.3 Vooroverleg met beheerder        9

3. Uitvoering locatie-verkenning        10

3.1 Veiligheid        10

3.2 Waar kijken we naar        10

3.3 De plaatsing van de nodekast en antenne-opstelling        10

4. Vastleggen locatie-verkenning        12

4.1 Opslag van bestanden en foto's        12

4.2 Configuratie "wleiden.yaml"        12

4.3 Het bouwvoorstel        12

5. Voorbereiding Nodebouw        13

5.1 Bouwplan, Veiligheidsplan        13

5.2 Gedetailleerde node-configuratie (instellingen)        13

5.3 CompactFlash kaartje met software configuratie        13

5.4 Nodekast (Hardware)        14

5.5 Nanostations        14

5.6 Mast-opstelling        15

5.7 Bouworganisatie        15

6. Uitvoering nodebouw        16

6.1 Veiligheid        16

6.2 Werkzaamheden        16

Enkele tips        16

Foto’s        16

Testen op locatie        17

7. Afronding en vastleggen nodedocumentatie        18

8. Woordenboek        19

9. Tips en trucs        20

Ethernet-stekkertjes        20

N connector voor antennekabel        21

Toegang via de seriële poort op het node-moederbordje        21

Windbelasting        21

Installeren python op Mac        22

Bijlage A: Veiligheidsplan        23

Bijlage B: Materiaallijst        27

Bijlage C: Gereedschap        28

Bijlage D: wleiden.yaml (voorbeeld Leeuwenhorst)        29

Bijlage E. Configuratieschermen NanoBeam voorbeeld        32

Bijlage F . Aansluiten op bliksembeveiliging        39

Inleiding

Binnen de Stichting Wireless Leiden worden met regelmaat nieuwe nodes (netwerkknooppunten geplaatst. Dit zijn embedded pc’s met 'independent radio interfaces' voor de interlinks en één of meer 'access points'. Interlinks zijn draadloze verbindingen met andere, nabije netwerkknooppunten. De accesspoints bieden toegang tot het netwerk voor gebruikers in het gebied rondom de node. De nodes vormen een 'multi-radio mesh', dat wil zeggen dat er aparte radiokanalen worden gebruikt voor de gebruikerstoegang en voor de verschillende verbindingen tussen de nodes. Een algemene beschrijving van het netwerk van WirelessLeiden is te vinden op de website: http://www.wirelessleiden.nl/handboek/stad

 

Dit document beschrijft de stappen die gezet moeten worden om een node succesvol te bouwen en te plaatsen. Versie 1 van dit document was nog gebaseerd op nodes met pc's, wifi-insteekkaarten en antennes verbonden door middel van coax-kabels met de wifi-insteekkaarten. Dit concept is volledig achterhaald door de beschikbaarheid van kant-en-klare 'antennekastjes'. Nodes worden nu modulair opgebouwd en gestreefd wordt naar zoveel mogelijk standaardisering van hardware en software.

 

Als inleiding wordt aanbevolen enkele youtube video's te bekijken over de bouw van nodes:

 

NodeRijneke (Zoeterwoude): http://www.youtube.com/watch?v=H107wy2FWq0

NodeJuffermans (Warmond): http://www.youtube.com/watch?v=tM02YdAuaJ4

NodeStJan (Zoeterwoude): http://www.youtube.com/watch?v=wBZRJecTMiI

NodeMeerburgkerk (Zoeterwoude): http://youtu.be/unsGXISBiZQ

 

Foto's van (onder andere) het bouwen van nodes zijn ook te vinden op internet:

http://www.wirelessleiden.nl/album/